+420 495 865 298

Noví pacienti

Zaregistrujte se u nás

Máme volné kapacity pro nové pacienty. Příjmáme pacienty všech věkových skupin nejdříve však po dovršení 15 let věku. Pacientům po dovršení 19 let věku automaticky končí registrace u praktického lékaře pro děti a dorost. Lepší je přejít k praktickému lékaři pro dospělé v předstihu.

Co s sebou?

K registraci si prosím doneste:

  • Doklad totožnosti (občanku, pas)
  • Kartičku zdravotní pojišťovny

Dále doporučujeme kopii nebo výpis ze zdravotní dokumentace. Není to však nutné, lze Vás zaregistrovat i bez něj. Výpis od Vašeho lékaře můžete přinést později.

Smluvní pojišťovny

Aby poskytnutá péče byla hrazena pojišťovnou přímo lékaři a pacient nemusel platit u nás v ordinaci za výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění, spolupracujeme s následujícími pojiťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (CPZP)